• Karen_smd@yahoo.com


مونتاژ برد الکترونیکی DIP

مونتاژ DIP (THD)

این مونتاژ مختص قطعات و بردهای PCB  است که بردهای آن سوراخ دار هستند و پایه قطعات با جایگذاری از طرف دیگر برد قابل قلع گذاری هستند. یک قطعه الکترونیکی با دو ردیف پین موازی است. این قطعه ممکن است روی برد لحیم شود و یا روی سوکت نصب شود. DIP یک تراشه از جنس طلا یا نقره است که با پوشش پلاستیک سخت پوشیده شده است. در درجه اول این قطعه برای غلبه بر مشکلات نصب قطعات الکترونیکی روی  برد طراحی شده است.

 قطعات DIP به راحتی روی برد نصب می شوند و احتیاجی به هیچ وسیله یا ابزار خاصی نمی باشد. قطعات DIP  با روکش پلاستیکی کاربرد بیشتری دارند ولی در کاربری نظامی نوع سرامیکی آن کاربرد دارد.

 

title

مونتاژ برد الکترونیکی DIP

title

مونتاژ برد الکترونیکی DIP

title

مونتاژ برد الکترونیکی DIP

title

مونتاژ برد الکترونیکی DIP